ikona

 

 

 

 

 

Na wniosek Stowarzyszenia Projekt Brwinów, 31 sierpnia podczas sesji Rady Miejskiej jednogłośnie podjęto uchwałę o ustanowieniu pomnikiem przyrody kasztanowca białego, który dumnie rośnie od 90 lat na starym cmentarzu w Koszajcu.

 Od 2009 roku Stowarzyszenie Projekt Brwinów czyni starania w sprawie objęcia właściwą
opieką cmentarzy wojennych, w tym cmentarza ewangelickiego w Koszajcu. W ramach tych działań, w sierpniu 2009 członkini SPB, Mirka Kosiaty wraz z p. Grzegorzem Kołodziejkiem, leśnikiem mieszkającym w Koszajcu, uczestniczyła w sporządzaniu szkiców do inwentaryzacji dendrologicznej cmentarza. Okazało się, że jedno z drzew ma imponujące parametry i może stanowić pomnik przyrody.

W marcu br. SPB wystąpiło do Burmistrza Gminy Brwinów z wnioskiem o uznanie kasztanowca białego za pomnik przyrody. Wniosek zawierał wymagany szczegółowy opis drzewa, tj. obwód pnia, rozpiętość i kształt korony. Dołączona była obszerna dokumentacja fotograficzna, opis lokalizacji i możliwości dojazdu. W naszej ocenie obecność pomnika przyrody na cmentarzu podkreśla wartość historyczną obiektu, a nawet może przyczynić się do rozwoju turystyki lokalnej. Jest też namacalnym dowodem ochrony środowiska w naszej gminie.

Obok szczegółowych informacji nt. drzewa, we wniosku mogliśmy zaproponować nazwę pomnika przyrody. Chcieliśmy, aby mocno nawiązywała do miejsca i bezbłędnie kojarzyła się z dawnym cmentarzem i jego historią. Zaproponowana nazwa „Ewangelik” zyskała stuprocentowe poparcie Rady Miejskiej.

 Gdy 2 lata temu zainteresowaliśmy się cmentarzem w Koszajcu, był zaniedbany, zarośnięty samosiejkami, niszczał. Dziś wygląda zupełnie inaczej. Gmina Brwinów uprzątnęła teren cmentarza; poprawiono stan nagrobków. Mamy nadzieję, że obecność Ewangelika nie tylko wesprze działania UG w zakresie opieki nad cmentarzem, ale też wzbudzi poczucie takiego obowiązku wśród całej lokalnej społeczności.

Poleć to